СМИ о нас

Интервью Вячеслава Зеньковича  порталу TUT.by:

https://news.tut.by/economics/725750.html

Интервью Вячеслава Зеньковича порталу Про бизнес

читать: https://probusiness.io/interview/7997-vyacheslav-zenkovich-dlya-biznesa-budet-vse-khuzhe-ikhuzhe-noe...
смотреть: https://www.youtube.com/watch?v=C-IiQHnwTo0

Интервью Юлии Кочубей агентству "Минск-Новости"

https://minsknews.by/moskva-ubivaet-svoimi-rasstoyaniyami-a-minsku-nado-porabotat-nad-sferoj-uslug-z...

Интервью Юлии Кочубей проекту "Автобизнес"

https://www.abw.by/novosti/autotravel/220026